MAKING MOMENTS, CREATING EXPERIENCES.

Chúng tôi liên tục tìm kiếm thêm nhiều thành viên mới gia nhập đại gia đình của chúng tôi.

Qua môi trường đào tạo và phát triển đội ngũ của SOKOGROUP, chúng tôi hy vọng bạn có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Nếu bạn có niềm đam mê với ngành F&B, động lực để biến mọi thứ thành hiện thực, và mong muốn làm nên “một ngày của ai đó”, hãy tham gia với chúng tôi!

Chúng tôi muốn lắng nghe từ bạn.

Gửi CV cho chúng tôi qua email: recruitment@sokogroupvn.com kèm theo thông tin chi tiết và vui lòng đính kèm sơ yếu lý lịch của bạn! Ngoài ra, bạn có thể điền vào biểu mẫu bên dưới và phòng nhân sự của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn nếu bạn phù hợp với tiêu chí của chúng tôi.

JOIN US