SOKOGROUP HOSPITALITY

ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH : 121 QUỐC HƯƠNG,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN. QUẬN  2. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 MARKETING: HIEUNGUYEN@SOKOGROUPVN.COM

                                     CUSTOMER SERVICE: ADMIN@SOKOGROUPVN.COM