SOKOGROUP HOSPITALITY

ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH : 121 QUỐC HƯƠNG,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN. QUẬN  2. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CUSTOMER SERVICE EMAIL: ADMIN@SOKOGROUPVN.COM

                               MARKETING EMAIL: HIEUNGUYEN@SOKOGROUPVN.COM