SOKOGROUP HOSPITALITY

ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH : 25B NGÔ QUANG HUY,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN. QUẬN  2. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

EMAIL: ADMIN@SOKOGROUPVN.COM

ĐỊA CHỈ: 27A NGUYỄN TRUNG TRỰC

PHƯỜNG BẾN THÀNH, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỐ ĐIỆN THOẠI: +84 090 110 9880

FB/ IG: @SOKOSAIGON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CHUẨN BỊ KHAI TRƯƠNG”

REMI CONTEMPORARY KITCHEN + BAR

ĐỊA CHỈ: 25B NGÔ QUANG HUY,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN. QUẬN  2. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

EMAIL: REMI@SOKOGROUPVN.COM

 

 

 

 

“CHUẨN BỊ KHAI TRƯƠNG”

NORIBOI JAPANESE CONTEMPORARY RESTAURANT SAKE BAR

ĐỊA CHỈ: 35  NGÔ QUANG HUY,

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN. QUẬN  2. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

EMAIL: NORIBOI@SOKOGROUPVN.COM